<< powrót

Produkty

1-st-log.gif (2054 bytes)

ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE I PLEŚNIOBÓJCZE FARBY JEDNOBARWNE  > DECORTINA

5.gif (1609 bytes)DECORTINA firmy OIKOS jest specjalną farbą wodną o szczególnych własnościach kryjących, idealną do podłoży trudnych do pokrycia normalnymi farbami, takich jak ściany zabrudzone dymem, osadem nikotyny, tłuszczem, smarem itp. Jest bezwonna, nietoksyczna, przyjazna dla człowieka i środowiska. Spełnia wymagania normy DIN 53 778 S-W-M.


bez_ste.gif (748 bytes)