<< powrót

Produkty

1-te-log.gif (2054 bytes)

FARBY JEDNOBARWNE  > DECORTINA

6.gif (1609 bytes)DECORTINA firmy OIKOS jest specjaln± farb± wodn± o szczególnych własno¶ciach kryj±cych, idealn± do podłoży trudnych do pokrycia normalnymi farbami, takich jak ¶ciany zabrudzone dymem, osadem nikotyny, tłuszczem, smarem itp. Jest bezwonna, nietoksyczna, przyjazna dla człowieka i ¶rodowiska. Spełnia wymagania normy DIN 53 778 S-W-M.


bez_int.gif (748 bytes)